Mikko at Park Victory Wreck
( 28.35 KB)
Juha at Park Victory Wreck
( 164.8 KB)
Pottery Wreck from 17th century
( 118.7 KB)
Pottery Wreck from 17th century
( 112.5 KB)
Anchor wrench
( 85.98 KB)
Details from Nordstiernan Wreck
( 128.3 KB)
Details from Nordstiernan Wreck
( 126.3 KB)
Mikko and the rudder of Nordstiernan Wreck
( 81.33 KB)
Details from Nordstiernan Wreck
( 151 KB)
Schiller Wreck
( 25.55 KB)
Mikko at Schiller Wreck
( 28.28 KB)
Mikko and the rudder of Jussarö II Wreck
( 40.67 KB)
Details from Jussarö II Wreck
( 84.95 KB)
Mikko at Blaafjeld Wreck
( 230 KB)
Lasse at Blaafjeld Wreck
( 53.52 KB)
Mikko in the chimney of Blaafjeld Wreck
( 200.4 KB)
Nerva Wreck
( 278.6 KB)
Nerva Wreck
( 390.9 KB)
Nerva Wreck
( 69.04 KB)
Nerva Wreck
( 384.7 KB)
Engine cover from Nerva Wreck
( 27.12 KB)
View towards the stern of Nerva Wreck
( 39.45 KB)
Stern of Nerva Wreck
( 101.7 KB)
Nerva Wreck
( 64.21 KB)
Nerva wreck
( 43.65 KB)
Make at Nerva Wreck
( 69.17 KB)
Blaafjeld Wreck
( 66.79 KB)
Blaafjeld Wreck
( 502 KB)
The chimney of Blaafjeld wreck and some divers
( 276 KB)
Sampsa at Blaafjeld Wreck
( 88.16 KB)
Mikko and Sampsa at the bow of Blaafjeld Wreck
( 72.87 KB)
A view from the bow of Blaafjeld Wreck
( 38.35 KB)
Mikko at Blaafjeld Wreck
( 46.43 KB)
Some gargo on the deck of Blaafjeld Wreck
( 71.27 KB)
Bow of the Blaafjeld Wreck
( 94.18 KB)